Гастроли

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

Март

Июнь

Сентябрь

Декабрь

Пресса о цирке
Chaude ambiance pour le «Cirque de Moscou sur glace»
Tuesday, 10 April 2012 12:15
There are no translations available.

10/01 2005г. BESANCON

Près de 2.500 spectateurs se sont pressés aux trois représentations, hier, à la piscine Lafayette.

Vingt-cinq artistes sur des patins le « Cirque de Moscou sur glace » a ravi le cœur des bisontins, hier, à la piscine Lafayette. En trois représentations d'af­filée, près de 2.500 specta­teurs se sont rués, alléchés par cette affiche excep­tionnelle, présentée par LOSP.

Pourtant l'alliance du cirque et de la glisse n'est pas nouvelle « c'est une tradition depuis les années 60 » explique Olga « mais le spectacle de ce soir est donné pour la première fois en Europe. » Entre Albertville et Mulhouse, Besançon a profité de cette tournée d'un mois qui s'achèvera le 26 décembre à Genève.

Charme et brio

Artistes de cirque convertis à la glisse, patineurs ayant fait le chemin inverse, cette belle brochette de jon­gleurs, danseurs, dresseurs, acrobates, âgés de 17 à 27 ans a présenté un spectacle alliant puissance et poésie.

Jouant des ambiances lumi­neuses et des costumes le « cirque de Moscou sur glace » a ouvert de splendides parenthèses de féerie pour un public où les en­fants étaient majoritaires.

Riant des facéties du clown Yarik, sémerveillant des chorégraphies surréalistes, s'enthousiasmant aux cabrioles rendues plus pé­rilleuses encore par la glace, les spectateurs ont adoré.

Il n'y manquait ni un ballet de colombes, ni la prestation d'un gros nounours brun, c'est tout juste si Besançon a été privé des nu­méros aériens de par la configuration de la patinoire.

Néanmoins avec charme et brio la troupe a su combler ce manque, en rajoutant au pied levé d'autres exploits à son programme. 
Danse des couleurs et de la lumiиre
Tuesday, 10 April 2012 12:14
There are no translations available.

Cirque de Russie — Patinage sur glace — Berges du Lac de Tunis

Le cirque de Russie — patinage sur glace — qui a campé sur les rives du Lac de Tunis, pendant la fête de l'Aïd, n'avait rien d'un cirque ordinaire.

Ses animaux sont sé­lectionnés parmi les plus rares, de même que les numéros à grand dan­ger...

Des jongleurs agréa­blement vêtus glissent sur la glace, patinent en libérant leur corps du poids qui les alourdit.

La patinoire paraît tantôt comme tremplin qui permet à cette bande de jeunes passionnés de s'envoler, de se surpas­ser dans l'espace du cha­piteau qui les abrite, tan­tôt comme un théâtre où les couleurs s'entremê­lent, où les lumières fu­sionnent. De cette pa­lette de couleurs se dé­gagent des patineurs detalent qui, sans trop faire pousser l'adrénaline, ont su éblouir grands et pe­tits. L'osmose entre le pa­tinage artistique et le cirque est parfait. L'art a rimé avec l'impres­sionnant... avec le dan­ger, avec l'extraordi­naire ... avec la limite du possible...

Le résultat est ma­gnifique.

Cette troupe de no­mades nous a entraînés dans son monde magique,' inspiré du réelet de l'ima­ginaire.

A travers leurs nu­méros, ils ont présenté l'Afrique sauvage, où les patineurs se laissent en­traîner par les rythmes effrénés des tam-tam. Leurs corps se transfor­ment, se métamorpho­sent avec un naturel ex­ceptionnel. De l'Afrique, ils nous ont pris dans lemonde des cowboys.. .Les galops des chevaux, la panique des troupeaux de vaches ont été tra­duits par un jeu excep­tionnel : les cowboys sau­tent à plusieurs cordes, en suivant des rotations qui ne vont pas toujours dans un même sens. L'Orient a été également présenté. Ces corps se sont tortillés sur les rythmes de la dernière chanson de Amrou Dhiab. Ainsi, dans l'espace comme sur l'arène gla­ciale, les numéros s'en­chaînent en harmonie complète comme s'ils cou­laient d'un ballet ou d'une chorégraphie bien étu­diée... On aurait facile­ment oublié qu'il s'agis­sait d'un cirque, si les clowns musiciens n'avaient pas surgi des glaces. Leurs numéros, même classiques, ne manquent  pas de charme... de grâce et de beauté.

Excessivement fardés et élégamment habillés, ils ont fait la joie des enfants qui riaient aux éclats, à chaque farce, à chaque chute...

Outre les clowns, il y avait les magiciens et d'autres numéros aussi, exceptionnels les uns que les autres comme les chiens clowns ou les pi geons artistes.

Des pigeons qui semblent acquérir la grâce et l'habileté de leurs maîtres. Eux aussi sem­blent patiner dans les mains de deux patineurs' angéliques dont le mou-vement à la fois précis et gracieux suffisait pour nous plonger dans un monde irréel où les pi­geons dansent et pati­nent. Un cirque excep­tionnel

Hela HAZGUI


 
Elйg jуl csъszik!
Tuesday, 10 April 2012 12:13
There are no translations available.

Biztosan mindenki a fociról kér­dezi, na persze: Sevcsenkónak hívják. Pedig Jana Sevcsenkó­nak nincs köze a Milán arany-labdás csatárához, neki a cirkusz világához van köze; manapság egyre több. Jana Sevcsenko fia­tal és máris sikeres üzletasz-szony. Hírlik: minden pénzét, pénzzé tehető vagyonát cirkusz­műsorokba fektette, mert hitt abban, hogy a jó cirkusz egyben jó üzlet is. Alighanem igaza volt: ma már három vizes és két jeges programja járja a világot, utób­biak közül az egyik a Fővárosi Nagycirkuszban látható augusz­tus végéig. A Varázslatos jégvilág a színház és a revü elemeit is ma­gába olvasztó, a mostanában di­vatos és keresett művészcirku­szok receptje szerint összegyúrt műsorfolyam. Olyan, amelyben látványos kosztümök, izgalmas fények, többnyire hatásos kore­ográfiák és persze megfelelő mi­nőségű attrakciók szórakoztat­ják a nézőt. A műsor harmincöt szereplőjét nem a műkorcsolyá­zósport kiöregedetett sztárjai közül válogatták, így tehát a sport világából ismert jó nevű bajnokokat ne is keressünk a po­rondon. A fellépő fiatalok vi­szont többségükben máris érett artistaművészek.

A program első része azért olykor-olykor picit elbizonytala­nítja a nézőt. A vitathatatlanul súlyos pompával, rafinált fé­nyekkel, az álomszerű jelenetek­hez igazított, furcsa zenével megbolondított műsorban több olyan számot láthat, amelynek nem sok köze van a műsor lénye­gét adó csúszós közeghez. Láthat például levegőszámot, aztán csetlő-botló, síppal csicsergő bo­hócokat, de ők sem igazán jégre komponált viccekkel parádéz­nak. És bár egy zsonglőrmutat­ványt imitáló jelenetben hófehér galambokat használni labda he­lyett kétségkívül hatásos és ere­deti ötlet, az együgyű szemlélő mégiscsak azt várja, mikor kap már főszerepet a jég. Örül, az­tán, amikor néhányan magasí­tott korcsolyával érkeznek, végre összekapaszkodik a pompa és az attrakció.

A szünet után valóban fel­élénkül a műsor: ekkor már tényleg megérkezünk abba a jég­világba, amely nem csupán va­rázslatos, de a cirkusz lényege szerint kockázatos, és a benne mozgolódóktól teljesítményt is követel. Barokk ruhás szereplők érkeznek, egyikük nyolc méter magas rúdon ügyeskedő akroba­tát egyensúlyoz, és ez még a biz­tos talajon sem könnyű, hát még pengevékony korcsolyával a csú­szós jégen. A francia kártya lap­jait idéző jelmezben egyke-rekűzik egy csapat, a pikk ász az­tán bebizonyítja, hogy magas egykerekűn is képes biztonságo­san mozogni a síkos jégen. Lazí­tásképpen idomított cicák, tánc betétek, ekkor már bátrabban megálmodott kosztümökben, érdekes zenére.

Az utolsó huszonöt perc Julia Denisenkóé és néhány termetes jegesmedvéé. Az emberben ott feszül a szorongás, reméli, hogy nem kényszerítik a mackókat kí­nos marhaságokra, és szerencsé­re tényleg nem. A csúszda rend­ben van, kicsi fintor gyanánt még a hárfázás is belefér, az ta­lán necces egy hangyányit, amikor az egyik maci korcsolyával közlekedik a színre, de be kell látnunk, amennyiben táncolni szeretne idomár és dédelgetett kedvence, nincs mese: korcso-lyára kell pattanniuk. Amikor aztán az egyik medve óriási mik­rofon mögé lép, és Hofi Géza Kell egy kis áramszünet című örökzöldjét kezdi playbackelni, kicsit megint megijedünk, de szerencsére ez a lidérces pillanat rövid, és belül marad a jó ízlés határán. A medveszám tényleg kellemes, és persze nem tűnik veszélyesnek, pedig, mint ké­sőbb megtudjuk, ezek az állatok nemcsak a kekszet (!) szeretik, de olykor az idomárt is megkós­tolják.

Mindent összevetve a Varázs­latos jégvilág szép, látványos műsor, teljesen más, mint a ha­gyományos cirkusz, a jegy sem kerül többe annál, amit egy mo­zifilmért fizetünk manapság.

Trencseny Zoltan 
KБPRAZAT ЙS CSODA!
Tuesday, 10 April 2012 12:11
There are no translations available.

Üdítő nyári program a Fővárosi Nagycirkuszban
Jóleső érzés a nyári rekkenő hő­ségben a zsúfolt strandokon kí­vül is egy kis vizet látni. A Fő­városi Nagycirkusz porondján vízből most van éppen elég, pontosan 300 000 liter!

Március 29. óta szerepel ugyanis Budapesten a Moszk­vai Nagycirkusz társulata, Káprázat és csoda című műso­rával. Úgy tűnik, ez lesz az utóbbi évtized legnagyobb cir­kuszi sikere, hiszen már két és fél hónapja telt házakkal megy. Eddig több mint 125 000 néző gyönyörködhetett az igazán látványos, a technika és a cir­kuszművészet minden csodáját felvonultató előadásban! A leg­kényesebb ízlésű nézők sem ta­lálhatnak benne semmi kifogá­solnivalót, hacsak azt nem, hogy kétszer is meg kell nézni ahhoz, hogy a műsorban sze­replő sok-sok látnivalót mind felfedezzük!

A 43 tagú orosz társulat egyszerűen elkápráztatja a kö­zönséget lendületével, tudásá­val és fiatalos bájával! A műsor­ban ugyanolyan számok — álla­tok, bohócok, akrobaták stb. —

dolgoznak, mint máskor, de a stílus, a hangulat, az atmoszféra más: ez már a 21. század lát­ványcirkusza! Egy pillanatnyi megállás nélkül peregnek a szá­mok, egyszerre földön, vízen és levegőben, nem szakítja meg a „fiiinget" a konferálás, a „nagy­érdemű" csak kapkodhatja a fe­jét, hogy ne maradjon le semmi látnivalóról!

Még augusztus 24-ig nézhe­ti meg a Káprázat és csoda cí­mű műsort, aki egy igazi, sze­met gyönyörködtető cirkuszi produkciót szeretne látni!

ELŐADÁSOK RENDJE:

2003. júliustól Szerda: 15.00, 19.00 Csütörtök: 15.00, 19.00 Péntek: 15.00, 19.00 Szombat: 15.00, 19.00 Vasárnap és ünnepnapokon: 10.30, 15.00

Pósfai Zoltán 
«StartPrev123456789NextEnd»

Page 6 of 9
Сколько стоит любовь?

 

© Copyright 2012 Цирк на льду Яны и Андрея Шевченко.

Руководитель коллектива
Яна Станиславовна Шевченко
Тел.: +7 (985) 767-37-06; Факс: +7 (495) 977-86-85